Pgb in de lift?

Op een bijeenkomst voor gemeenten in oktober 2009 heeft Peter van den Broek gesproken over de (on)mogelijkheden van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen binnen de Wmo. Specifieke aandacht is besteed aan de waardebepaling.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Workshop integraal participatiebeleid gemeenten

Op een bijeenkomst voor gemeenten in 2007 is Peter van den Broek ingegaan op de mogelijkheden tot integratie binnen en buiten het gemeentelijk domein. Hij heeft richtingen aangegeven om het denken van de tekentafel naar het doen in de uitvoering te brengen.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Workshop Wwb-Wmo

Peter van den Broek heeft in november 2006 op een studiebijeenkomst van bestuurders en raadsleden van de VVD een inleiding verzorgd over de samenhang tussen de Wmo en de Wwb. Hij heeft zijn visie gegeven op de samenhang in verantwoordelijkheden en gemeentelijke domeinen.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Bedrijvendag Divosa

Op de bedrijvendag 2006 van Divosa heeft Peter van den Broek een presentatie verzorgd over voor de Sociale Dienst relevante onwikkelingen en een perspectief geschetst van maatschappelijk dienstverlener.
Neem voor meer informatie contact op met ons.

Studiedagen compensatiebeginsel
WMO Adviesgroep heeft vanaf 2006 studiedagen over het compensatiebeginsel in de Wmo georganiseerd en een visie op de uitwerking daarvan ontwikkeld. Naar aanleiding van de studiedagen is een special van de Nieuwsbrief WMO Adviesgroep verschenen.

Actualiteitencongres Van beleid naar uitvoering: Wmo-spiegel
Op 7 december 2005 heeft Peter van den Broek op het actualiteitencongres 'Van beleid naar uitvoering' in Rotterdam tijdens een workshop de Wmo-spiegel gepresenteerd. Dit is een specifiek voor gemeenten ontwikkelde quick scan. De gemeente kan hiermee bepalen waar deze staat met de Wmo. Deze quick scan onderscheidt zich van andere metingen en instrumenten. De Wmo-spiegel legt het accent op de organisatorische invulling van de Wmo binnen de (inter)gemeentelijke organisatie.

Download de Flyer Wmo-spiegel

Studiedag Financieel beleid gemeenten
Op een studiedag voor gemeenten in mei 2005 heeft Peter van den Broek de financiĆ«le kansen en risico's van de Wmo besproken.