Pgb in de lift?

Op een bijeenkomst voor gemeenten in oktober 2009 heeft Peter van den Broek gesproken over de (on)mogelijkheden van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen binnen de Wmo. Specifieke aandacht is besteed aan de waardebepaling.
Neem voor meer informatie contact op met ons.