Workshop integraal participatiebeleid gemeenten

Op een bijeenkomst voor gemeenten in 2007 is Peter van den Broek ingegaan op de mogelijkheden tot integratie binnen en buiten het gemeentelijk domein. Hij heeft richtingen aangegeven om het denken van de tekentafel naar het doen in de uitvoering te brengen.
Neem voor meer informatie contact op met ons.