WMO Magazine, januari 2017
Hans Blaauwbroek neemt deel aan een rondetafelgesprek over het persoonlijk plan. Hoe kan het dat maar weinig mensen een persoonlijk plan opstellen? Zij zoeken naar verklaringen en oplossingen. WMO Magazine 2017-1.pdf

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Medireva Magazine, juni 2009
Peter van den Broek gaat in op de veranderingen in de AWBZ en Wmo en mogelijke consequenties voor de verstrekking van hulpmiddelen.


Nieuwsbrief BPBI, maart 2008
Peter van den Broek geeft aan wat de Wmo voor bewindvoerders en hun cliënten kan betekenen. 


Download de Nieuwbrief BPBI maart 2008

Eigenwijs, maart 2008
Peter van den Broek vertelt over het project PgbWijzer Wmo dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zijn rol als projectleider.


WMO Magazine, maart 2007
Peter van den Broek beantwoordt de vraag of de Wmo prikkelt tot innovatie in de hulpmiddelenverstrekking.