Medireva Magazine, juni 2009
Peter van den Broek gaat in op de veranderingen in de AWBZ en Wmo en mogelijke consequenties voor de verstrekking van hulpmiddelen.