Nieuwsbrief BPBI, maart 2008
Peter van den Broek geeft aan wat de Wmo voor bewindvoerders en hun cliënten kan betekenen. 


Download de Nieuwbrief BPBI maart 2008