WMO Magazine, januari 2017
Hans Blaauwbroek neemt deel aan een rondetafelgesprek over het persoonlijk plan. Hoe kan het dat maar weinig mensen een persoonlijk plan opstellen? Zij zoeken naar verklaringen en oplossingen. WMO Magazine 2017-1.pdf

Neem voor meer informatie contact op met ons.