WMO Magazine, maart 2007
Peter van den Broek beantwoordt de vraag of de Wmo prikkelt tot innovatie in de hulpmiddelenverstrekking.