Gemeente Houten

Gemeente Houten vroeg ondersteuning bij de voorbereiding op de Wmo.
De gemeente wilde inzicht in omvang en inhoud van de te verwachten vraag van ouderen, mensen met een chronische ziekte en GGZ Cliƫnten. WMO Adviesgroep bracht vraag en aanbod in Houten in beeld en maakte voorstellen om het Wmo beleid hierop af te stemmen.

Neem voor meer informatie contact op met ons.