Gemeente Leiden

Gemeente Leiden wilde een evaluatie van de invoering en de risico's van de Wmo.
Wij onderzochten hoe de invoering van de Wmo is verlopen voor de direct betrokken klantgroepen.
Wij analyseerden de inrichting van het Wmo-loket en de daaraan verbonden operationele risico's. Voor alle Wmo-gebieden hebben wij inzicht gegeven in de beleidsmatige risico's en de (te treffen) beheersingsmaatregelen.

De integrale rapportage kunt u hier lezen.
Neem voor meer informatie contact op met ons.