Humanitas Alkmaar

Vrijwilligersorganisaties wilden versterking mantelzorg en vrijwilligerswerk
Een aantal organisaties voor de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk in Noord-Kennemerland wilde zich (gezamenlijk) positioneren en profileren in de Wmo. WMO Adviesgroep heeft met de organisaties twee documenten ontwikkeld voor het overleg met gemeenten: een toekomstvisie en een plan van aanpak.

Neem voor meer informatie contact op met ons.