LSMO

Servicemanagers thuiszorg vroegen om strategische verkenning
Het Landelijk Service Managers Overleg vroeg om een strategische oriëntatie op de Wmo en de servicepakketten van de thuiszorg. WMO Adviesgroep verzorgde een workshop voor het verkennen van de mogelijkheden voor bestaande en nieuwe producten en diensten.Neem voor meer informatie contact op met ons.