LVG

LVG vroeg Wmo-expertise
Op verzoek van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) nam WMO Adviesgroep deel aan de redactie van de publicatie Wmo en eerstelijnszorg. WMO Adviesgroep verzorgde het voorzitterschap van een strategische rondetafelbijeenkomst Wm en eerstelijn.

Zie de publicatie. <>
Neem voor meer informatie contact op met ons.