Rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk

Rekenkamercommissie Oisterwijk keek terug én vooruit.
Voor de rekenkamercommissie Oisterwijk ontwikkelde WMO Adviesgroep een toetsingskader 'maatschappelijke participatie', doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit normenkader is benut voor het 'terugkijken' op Wmo-beleid en uitvoering in de periode 2007-2011. Met het verkregen inzicht is 'vooruit gekeken' en zijn aanbevelingen gedaan voor de nieuwe beleidsperiode 2012-2015.

Bekijk het onderzoeksrapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie Oisterwijk.

Neem voor meer informatie contact op met ons.