Rekenkamercommissie Gemeente Soest

Rekenkamercommissie Soest wilde de gemeenteraad ondersteunen.
De rekenkamercommissie Soest wilde een doorlichting van het implementatieproces van de Wmo. Wij ontwikkelden de Wmo gRaadmeter en konden zo het implementatieproces doorlichten. Met de Wmo RaadWeter heeft de gemeenteraad een handreiking gekregen met een perspectief op de eigen rol, de Wmoagenda, mogelijke prioriteiten en hoe daarmee om te gaan.

Bekijk de WMO gRaadmeter en de WMORaadWeter.

Neem voor meer informatie contact op met ons.