VGN

VGN vroeg onderzoek overheveling begeleiding
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wilde een onderzoek naar de implicaties van de overheveling van de AWBZ-functies activerende en ondersteunende begeleiding naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WMO Adviesgroep heeft hiervoor een achtergrondstudie opgesteld.

Neem voor meer informatie contact op met ons.