WMO Adviesraad Amsterdam-Noord

De WMO Adviesraad wenste ondersteuning bij het oprichten van de Stichting WMO Adviesraad en advies over de structuur van de Adviesraad.
Wij adviseerden over de statuten en oprichting van de stichting WMO Adviesraad, stelden het Convenant op voor de samenwerking tussen stadsdeel A'dam Noord en de Adviesraad en adviseerden over de structuur en verantwoordelijkheden van werkgroepen van de Adviesraad.

Neem voor meer informatie contact op met ons.