Wmo-raad gemeente Purmerend

De Wmo-cliëntenraad Purmerend wenste ondersteuning bij de oprichting van de raad, vervangend voorzitterschap en ondersteuning bij het opstellen van adviezen.
Wij leverden een vice-voorzitter en hebben geholpen bij het oprichten en vormgeven van de cliëntenraad. Wij ondersteunden de cliëntenraad bij het opstellen van adviezen, het notuleren van vergaderingen en het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden van de raad.

Neem voor meer informatie contact op met ons.