Wmo-raad gemeente Venray

De Wmo klankbordgroep Venray wenste advies over de inrichting van de klankbordgroep en het opstellen van een communicatieplan.
Wij stelden een communicatieplan op en adviseerden over het instellen van werkgroepen en het beschrijven van de verschillende verantwoordelijkheden tussen de werkgroepen en de klankbordgroep.

Neem voor meer informatie contact op met ons.