Wmo-raad gemeente Zaanstad

De Participatieraad WMO Zaanstad wenste ondersteuning bij het opstellen van adviezen.
Wij leverden ondersteuning aan de Participatieraad bij het coördineren van de werkzaamheden, het opstellen van adviezen en jaarverslagen en organiseren van een mini-congres.

Neem voor meer informatie contact op met ons.