Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland wilde een program-manager voor het stimuleringsprogramma Lokaal Centraal.
Op verzoek van het ministerie Van VWS hebben de gezamenlijke Zorgbelang-organisaties in Nederland van 2006-2008 het stimuleringsprogramma Lokaal Centraal uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling was het stimuleren van de cliëntenparticpatie in de Wmo. WMO adviesgroep heeft Zorgbelang Nederland ondersteund door gedurende 2,5 jaar het programmamanagement te verzorgen.

Kijk voor meer informatie over de resultaten op de site van Zorgbelang Nederland

Neem voor meer informatie contact op met ons.