Evalueren
WMO Adviesgroep voert kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek uit. Dit kan grootschalig en effectief via online vragenlijsten. Het kan kleinschalig en diepgaand door focusgroepen en spiegelgesprekken.
Belangrijke vragen: zijn de doelen bereikt, zijn klanten en opdrachtgevers tevreden, hoe kan het anders en beter?
 
Voorbeelden