Ontwikkelen
Plannen maken is één, plannen realiseren is twee. WMO Adviesgroep ondersteunt u bij het opstellen vaa beleid, het realiseren van draagvlak voor beleid en het opstellen van een SMART plan van aanpak.

Voorbeelden