Onze dienstverlening
WMO Adviesgroep biedt onderzoek, advies en praktische ondersteuning bij het in en uitvoeren van de nieuwe Wmo 2015, de participatiewet en de jeugdwet. Waar mogelijk gebeurt dat in samenhang. Wij kijken en werken vanuit het perspectief van de cliënt. Door de cliënt en diens naaste centraal te stellen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor participatie en ondersteuning.
Matrix dienstverlening7.png