Drs. P.A.M. van den Broek
wmo-profiel-pvdb.pngPeter van den Broek (1967) studeerde Beleids- & Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Hij is adviseur, projectleider en interim-manager. Peter heeft ervaring bij gemeenten en organisaties op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen, zorg(verzekering), indicatiestelling en sociale zekerheid.
Vanaf 2000 werkt hij als adviseur en interim-manager op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Met ingang van 1 september 2006 heeft hij zijn eigen bureau voor advies en interim-management ( www.broek-advies.nl). Van den Broek Advies & Interim is partner van de WMO Adviesgroep.
Zijn kracht ligt in het verbinden van strategische concepten met organisatieprocessen en operationele uitvoering. Hij gaat daarbij uit van de inhoudelijke bijdrage van interne en externe professionals en werkt met oog voor persoonlijke verhoudingen resultaatgericht aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Selectie uitgevoerde opdrachten:
 • Adviseur Participatiewet voor SW-Adviesraad Zaanstreek-Waterland en Wsw-raad IJmond
 • Onderzoeker rekenkamercommissies gemeente Cranendonck, gemeente Oisterwijk, gemeente Soest en gemeente Vught
 • Adviseur informatiekaarten Wmo en Parkinson(ismen) voor patiënten en gemeenten
 • Onderzoeker klanttevredenheid gemeenten regio Zaanstreek
 • Projectleider PgbWijzer Wmo voor gemeenten
 • Onderzoeker Gemeente Leiden risico-analyse Wmo 
 • Adviseur MEE Nederland, MEE en het Wmo-loket
 • Projectleider Gemeente Leiden, invoering Wmo per 1/1/2007 
 • Adviseur Gemeente Houten Wmo-implementatie

Bereikbaarheid
M 06 2299 8847
Drs. H.G. Blaauwbroek
Hans 1.jpgHans Blaauwbroek (1962) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en werd daarna directeur van het Provinciaal Patiënten/ Consumenten Platform Utrecht. Hij specialiseerde zich op het gebied van organisatieontwikkeling en regionaal zorgbeleid.
Van 1997 tot 2000 werkte hij bij de Nederlandse Patiënten/ Consumenten Federatie, gespecialiseerd op de gebieden informatiebeleid en organisatieontwikkeling. In 1999 startte hij een eigen adviesbureau onder de naam Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg ( www.bbvz.nl). Daar kwam in 2005 de WMO Adviesgroep bij. Hans Blaauwbroek is een zeer ervaren ondernemer en projectontwikkelaar. Hij is deskundig op de beleidsterreinen participatie, kwaliteit van zorg en welzijn en patiëntenperspectief.
 
 
Selectie uitgevoerde opdrachten Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Ieder(in): projectontwikkeling implementatie Hervorming Langdurige Zorg
 • Gemeente Bergen: onderzoeksleider Klantervaringsonderzoek
 • Rekenkamercommissie gemeente Vught: Evaluatie-onderzoek invoering Wmo
 • Onderzoeker rekenkamercommissie gemeente Cranendonck
 • WMO Platform Amsterdam Centrum: advies en begeleiding 
 • Gemeente Nieuwegein: projectleider medezeggenschap
 • Gemeente Houten: voorbereiding invoering Wmo 
Bereikbaarheid
M 06 5460 4003
Mr. G.J. Bloemendal
wmo-profiel-gb.pngGert-Jan Bloemendal (1958) heeft tijdens en na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht gedurende vijf jaar meegewerkt aan de opbouw van het bureau van de Nationale ombudsman in Den Haag. Vanaf 1987 heeft hij tot 2002 in verschillende functies gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en Zorgverzekeraars Nederland. Hij is daar intensief betrokken geweest bij juridische en bestuurlijke vraagstukken rond de sturing en financiering van de gezondheidszorg. Zijn laatste functie was directiesecretaris.
Sinds 2002 heeft hij een eigen adviesbureau van waaruit beroepsbeoefenaren, patiëntenorganisaties en overige betrokkenen uit het zorgveld worden ondersteund. Gert-Jan is gespecialiseerd in het begeleiden van innovatie projecten en juridische ondersteuning van aanbestedings- en (zorg)inkooptrajecten.
Binnen de WMO Adviesgroep ligt zijn toegevoegde waarde bij de begeleiding en uitvoering van (Europese) aanbestedingstrajecten en een integrale benadering bij ontwikkeling van vernieuwend beleid.

Selectie uitgevoerde opdrachten Wet maatschappelijke ondersteuning:
 • Programmamanager Lokaal Centraal, Zorgbelang Nederland
 • Projectleider project Wmo Watchers voor provincie Utrecht
 • Adviseur Begeleiding aanbesteding hulp bij het huishouden thuiszorgorganisatie
 • Training en advies voor Wmo Cliëntenraden voor onder meer: Klaverblad Zeeland en Zorgbelang Noord Brabant
 • RPCP Noord Brabant: Workmate voor een sterke burger.

Bereikbaarheid
M 06 25013012