Drs. H.G. Blaauwbroek
Hans 1.jpgHans Blaauwbroek (1962) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en werd daarna directeur van het Provinciaal Patiënten/ Consumenten Platform Utrecht. Hij specialiseerde zich op het gebied van organisatieontwikkeling en regionaal zorgbeleid.
Van 1997 tot 2000 werkte hij bij de Nederlandse Patiënten/ Consumenten Federatie, gespecialiseerd op de gebieden informatiebeleid en organisatieontwikkeling. In 1999 startte hij een eigen adviesbureau onder de naam Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg ( www.bbvz.nl). Daar kwam in 2005 de WMO Adviesgroep bij. Hans Blaauwbroek is een zeer ervaren ondernemer en projectontwikkelaar. Hij is deskundig op de beleidsterreinen participatie, kwaliteit van zorg en welzijn en patiëntenperspectief.
 
 
Selectie uitgevoerde opdrachten Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Ieder(in): projectontwikkeling implementatie Hervorming Langdurige Zorg
  • Gemeente Bergen: onderzoeksleider Klantervaringsonderzoek
  • Rekenkamercommissie gemeente Vught: Evaluatie-onderzoek invoering Wmo
  • Onderzoeker rekenkamercommissie gemeente Cranendonck
  • WMO Platform Amsterdam Centrum: advies en begeleiding 
  • Gemeente Nieuwegein: projectleider medezeggenschap
  • Gemeente Houten: voorbereiding invoering Wmo 
Bereikbaarheid
M 06 5460 4003